GUANYADORS 2016

Les apps iRuralNavigator i Vacapp, van ser les apps guanyadores de la 3a edició del Premi Ruralapps

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat el Premi Ruralapps amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions informàtiques mòbils, apps, que es realitzen orientades al sector, i d'impulsar i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per als sectors i àmbits en els quals el DARP és competent.

Guanyador Categoria Ruralapps Ciutadania 2016

iRuralNavigator

iRuralNavigator és una aplicació per a la localització geogràfica de finques rurals a tota Espanya. És una aplicació ideal per a qualsevol tipus de servei d'àmbit rural de tota Espanya, com ara: policies, veterinaris, ambulàncies, emergències, repartiments o logística, etc. L'objectiu de l'aplicació és aconseguir que els serveis d'emergències puguin donar una millor resposta als ciutadans.

Guanyador Categoria Ruralapps Sector Professional 2016

Vacapp

Vacapp és una aplicació dissenyada per a ramaders per gestionar explotacions de ramat boví extensiu. Permet portar un control exhaustiu de vaques i vedells. El principal objectiu és que el ramader conegui tota la informació de tot el seu bestiar in situ sense cap altre suport. Addicionalment, Vacapp pot funcionar sense connexió a internet.


A continuació és mostren els vídeos dels finalistes del Premi Ruralapps 2016

Finalista Categoria Ruralapps Ciutadania 2016

Diet Creator


Diet Creator és software de nutrició per nutricionistes, doctors i hospitals. Amb la App es vol ajudar a que els nutricionistes tinguin una interacció i un seguiment on-line amb els seus pacients.

Finalista Categoria Ruralapps Sector Professional 2016

Appicola

És una aplicació de gestió de les explotacions apícoles, que garanteix a l'apicultor el compliment de la normativa sectorial en quant a traçabilitat i seguretat alimentària. Entre altres funcions permet: - Comunicar a l'Administració els censos i moviments de les arnes a l'instant - Registrar d'una manera senzilla les principals tasques que es realitzen als abellars - Consultar les dades dels assentaments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!