El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant, DARP, va ser pioner en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) mitjançant el seu portal RuralCat, un portal web orientat als professionals dels diferents àmbits d’actuació del DARP.

En aquests moments, amb la implantació de dispositius mòbils i tauletes de forma generalitzada, estem assistint a una irrupció d’aplicacions informàtiques mòbils, apps, orientades a aquests dispositius, i es constata a nivell global un creixement en la realització d’aquestes aplicacions mòbils útils per a tots els àmbits i sectors. També es constata que hi ha empreses que desenvolupen apps i/o aplicatius orientats al sector agrari, alimentari i rural. No obstant això, i malgrat que aquestes tecnologies afecten directament el sector agrari, alimentari i rural, el DARP no té la capacitat, ni l’agilitat, per poder conèixer i valorar el que s’està fent.

Mitjançant l’Ordre AAM/292/2014, de 15 de setembre (DOGC núm. 6719, de 2.10.2014), el DARP va crear i convocar el Premi Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades al nostre sector, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per als sectors en els quals el DARP és competent. És per això que es considera necessària la realització d’una nova edició del Premi Ruralapps amb la finalitat que aflorin les possibles apps que existeixen en el mercat de les TIC, orientades o que aportin solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural.

El Premi Ruralapps estableix dos tipus de premi, un per a l’app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i un altre per a l’app destinada a donar solucions tecnològiques al professional del sector agrari, alimentari i rural.

 

agricultura_h3

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!