aJUTS

Aquesta taula és merament informativa. Per confirmar terminis i disponibilitats cal anar a l’enllaç de tràmits
Ajuts relacionats amb fertilització i dejeccions ramaderes Tipus ajut Termini sol·licitud
Assessorament a la fertilització Ajut de mínimis 2020 FORA DE TERMINI 1 octubre a 23 octubre 2020
Cèlul·les càrrega / transductors de pressió (per a remolcs de fem) Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Cisterna / remolc Millora de la competitivitat VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Conductímetre / NIR Ajut de mínimis 2020 EN BREU
Conductímetre / NIR Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Ajut de mínimis 2020 EN BREU
Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Femers / dipòsits de purins Millora de la competitivitat VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
GPS Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Mànegues / injectors Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Mànegues / injectors Pla Renove 2021 VIGENT 15 juny a 15 setembre 2021
Mostreig / anàlisis de sòls Ajut agroambiental per a la Gestió de la fertilització FORA DE TERMINI 1 febrer a 15 juny 2020
Projectes innovadors / Transferència Ajuts a projectes pilot innovadors VIGENT 2 juny a 2 d'agost 2021
Recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica Ajut a la recerca FORA DE TERMINI Fins 28 gener 2021
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Mitigació del Canvi Climàtic VIGENT 1 febrer a 31 de maig 2021
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Infraestructures de biodigestió de purins porcins FORA DE TERMINI Darrera convocatòria 2011
Sistemes/instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia renovable a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Sistemes/instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica a Catalunya Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Suport a les activitats de transferència tecnològica Activitats de demostració en transferència tecnològica FORA DE TERMINI 14 juny a 31 octubre 2019
Atenció: 

A banda dels ajuts esmentats, hi ha els ajuts per a la incorporació de joves agricultors/es amb els quals es pot optar a certes inversions.

Tingueu en compte que hi pot haver incompatibilitat entre ajuts, caldrà consultar-ho a l'oficina comarcal corresponent