Capçalera
Butlletí 51 . Maig 2021


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - El bombament solar en regadiu

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Canvis en les tarifes elèctriques

 

Des de l’Oficina del Regant s’ha publicat la nova fitxa tècnica de reg dedicada a l’energia “Canvis en les tarifes elèctriques”. Aquestes fitxes tenen com objectiu fer un recull resumit de diferents aspectes relacionats amb el sector del regadiu. Un dels aspectes que ha preocupat en els darrers anys al sector del reg, i en especial a les Comunitats de Regants, és el cost de l’energia. Des de l’Oficina del Regant s’ha treballat, en col·laboració amb Infraestructures.cat, en diferents aspectes del cost energètic, des de l’estudi de la facturació elèctrica, el recolzament i assessorament, fins al desenvolupament del coneixement i tecnologia del bombament solar en les Comunitats de Regants. Aquesta àrea d’assessorament i generació de coneixement ha generat diverses jornades de transferència tècnica, cursos de formació, un dossier tècnic i dues fitxes tècniques anteriors a aquesta.

En aquesta fitxa s’exposa de forma resumida el canvi normatiu que afectarà a les tarifes elèctriques a partir del proper 1 de juny de 2021. Amb aquest canvi els peatges d’accés al sector elèctric passaran a ser substituïts per dos nous conceptes Llegir més.....

 

Bases reguladores dels ajuts a les Comunitats de Regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

 

S'ha publicat al DOGC, l’Ordre ARP/107/2021, de 14 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operació 04.03.02).
Convocatòria dels ajuts per a la millora i modernització de les xarxes de regadius

 

S'ha publica al DOGC la RESOLUCIÓ ARP/1578/2021, de 20 de maig, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02)

El termini per presentar les sol·licituds es de 4 mesos del 27/5/2021 fins el 27/9/2021 ambdós inclosos.

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS


-Com s’ha de procedir amb la gestió dels cobraments a deutors dins la Comunitat de Regants?

D'acord al contingut majoritari de les Ordenances de les comunitats de regants, els regants contribuiran a satisfer totes les carregues i despeses de la Comunitat en proporció a la superfície regable que posseeixin dins de la zona de reg.

Els regants que no satisfacin les quantitats meritades, hauran de satisfer un recàrrec per cada mes que deixin transcórrer sense fer-ho i passats tres mesos consecutius sense verificar el pagament de la quota i els recàrrecs, se'ls hi podrà prohibir l'exercici del dret de vot i l'ús de l'aigua.

Un cop esgotada la tramitació precedent, en aplicació de la normativa vigent, s’obrirà la possibilitat de cobrament del deute per via executiva que podrà recaure sobre les finques objecte del deute, que en respondran, malgrat que haguessin canviat de propietari.

Normalment, la Comunitat, un cop finalitzat el termini voluntari de pagament, inicia gestions pel cobrament d’acord a les Ordenances acordant l’aplicació dels recàrrecs sobre el deute acreditat i notificant als deutors.

Passats els tres mesos sense cobrament, s’acorda la privació de vot i el tall de l’aigua i es notifica al deutor. A partir d’aquest moment la Comunitat nomena Recaptador/a davant de l’Agència Tributària i s’inicien els tràmits a través del certificat de descobert que acredita l’import del deute i la providència de constrenyiment que es notifiquen al deutor.

Si el deutor segueix sense satisfer el deute, es procedirà a fer les gestions per l’embargament efectiu dels seus béns fins a la satisfacció del deute, recàrrecs i interessos.

 

 

Agenda d'activitats


Jornada tècnica "Que cal conèixer i saber en la gestió de les Comunitats de Regants i les seves ordenances"

 

El passat 25 de maig es va realitzar la jornada tècnica en línia "Que cal conèixer i saber en la gestió de les Comunitats de Regants i les seves ordenances", conjuntament amb Infraestructures.cat i altres experts del sector. Aquesta jornada en ínia amb una assistència de més de 70 persones s'ha organitzar per donar suport a la gestió del dia a dia de les Comunitats de Regants, per actualitzar i millorar el coneixement de la seva gestió. Cal considerar que les comunitats de regants són corporacions de dret públic, i com a tals, tenen drets que els hi corresponen i obligacions que han de complir.
L’Oficina del Regant, des del 2016, organitza activitats d'acompanyament en formació i transferència per les Comunitats de Regants. També, des de l'Oficina del Regant, es posa a disposició la Bústia d'Assessorament per resoldre qualsevol dubte en la seva activitat.

 

 

Cicle de Jornades sobre l'aigua, el sòl i els aliments a Catalunya

 

El Cicle de jornades “L’aigua, el sòl i els aliments a Catalunya” està organitzat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb el suport de l’Oficina del Regant, l’IRTA, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i INNO4AGRO.

 

La tercera jornada "Aigua, aliments i regadiu" tindrà lloc el proper dia 16 de juny en línia. Comptarà amb la presència del Sr. Joan Girona de l'IRTA, el Sr. Francesc Reguant del Col.legi d'Economistes i el Sr. Martí Boada. Posteriorment a la taula rodona hi participarà les empreses Raimat, Grup Borges (BAIN) i Cal Peretó. La moderació anirà a càrrec de l'Oficina del Regant i la presentació la realitzarà el Sr. Jordi Sala president de l'ICEA. Si us voleu inscriure cliqueu a l'enllaç: inscripcions

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS