Cercador de jornades del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2021

Agroturisme i desenvolupament rural
Fonoll. Paisatge i cultura
En línia   12/06/2021
Guia per a atendre visites i tastos a les explotacions
En línia   27/05/2021
Ponències
Venda de proximitat a Catalunya (VdP)
- Sr. Sergi Tort
Benvinguts a Pagès (BaP)
- Sra. Montserrat Costafreda


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Control d’emissions en granja per reduir l’impacte ambiental i millorar el benestar animal. Projecte Life Mega
En línia   18/06/2021
Pesta porcina africana: Una malaltia global que exigeix solucions globals
En línia   01/06/2021
Ponències
Inauguració de la jornada
- Sr. Fernando Rodríguez
Visió global de la situació de la PPA. Presentació de resultats sobre VACDIVA, una realitat molt prometedora
- Sr. José Manuel Sánchez Vizcaíno
El paper de l'EURL (European Union Reference Laboratory) en la lluita contra la PPA
- Sra. Marisa Arias
PPA al porc senglar: eines de control
- Sr. Christian Gortázar
Diagnòstic molecular de la PPA, una eina essencial en contínua evolució
- Sr. Antonio Martínez-Murcia
El poder de la informació
- Sra. Maria Jaureguizar
Desinfecció permanent
- Sra. Eva Romera Sierra
La Bioseguretat com a eix central de el Pla santitario del porcí a Catalunya
- Sr. Carles Sánchez


Arròs
Resultats d'una silvicultura adaptativa amb criteris naturalístics i d'arbre individual al mediterrani sub-humit
En línia   21/05/2021
Ponències
Descripció general-conceptual de la silvicultura MixForChange
- Sr. Mario Beltrán Barba
Descripció de la silvicultura MixForChange aplicada a les quatre formacions forestals
- Sr. Jaime Coello Gómez
Aspectes pràctics de l’aplicació de la silvicultura MixForChange Aplicació de la Silvicultura MixForChange als rodals de
- Sra. Lidia Guitart Xarpell
Avaluació econòmica de la silvicultura MixForChange
- Sra. Lidia Guitart Xarpell
Aspectes pràctics de l’aplicació de la silvicultura MixForChange
- Sra. Lidia Guitart Xarpell
Aspectes pràctics de l’aplicació d’aquesta silvicultura
- Sr. Joan Rovira Blanco


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic
Control d’emissions en granja per reduir l’impacte ambiental i millorar el benestar animal. Projecte Life Mega
En línia   18/06/2021
Conèixer i afavorir els ocells dels parcs, jardins i horts periurbans
En línia   20/05/2021


Cereals d'hivern
XVIII Jornada intercomarcal sobre cultius herbacis
En línia   20/05/2021
Ponències
Biofertilitzants a partir de digestats de purí de porc mitjançant assecatge solar. Utilització en diferents cultius de regadiu
- Sra. Dolors Villegas
Comportament de les noves varietats de blat alternatiu en regadiu
- Ezequiel Arqué Moreno
Agricultura de precisió. Fertilització
- Srs Francesc Domingo i Judit Vallverdú
Blat tou millorant
- Sr. Joan Fañé
El cultiu del pèsol com a alternativa als cereals d’hivern
- Sr. Joan Serra
Comportament de les noves varietats d’ordi alternatiu en regadiu
- Sr. Josep Anton Betbesé
Densitat i data de sembra en ordi i blat en regadiu
- Sra. Maria Manresa
La colza com a alternativa al cereal
- Sr. Roser Sayeras